دانلود کامل
جلد اول کتاب

book-cover-image-small

can you buy modafinil over the counter

دانلود کامل
جلد دوم کتاب

buy sibutramine 15mg onlinebook-cover-image-small

در بارۀ سایت

رگ تاک

دلارام مشهوری

گمان مبر که به پایان رسید دور مغان

هنوز بادهء ناخورده در رگ تاک است

پژوهشی نوین در تاریخ اجتماعی ایران با توجه به نقش دین و اقلیتهای مذهبی

داریوش همایون دربارهء این کتاب چنین می‌نویسد:

«... در روزگار ما هیچ اقلیت مذهبی مانند بهائیان هدف خشونت و تبعیض نبوده است. شمار کشتگان بابی و بهائی را در صد و شصت سال گذشته می‌باید به صدها هزار اندازه گرفت. بزرگترین کامیابی [بلند] پایگان مذهبی شیعه تا پیروزی در انقلاب اسلامی، در پیکاری بود که بر ضد بابیان و جانشینانشان بهائیان به راه انداختند؛ به درجه‌ای که هنوز [حتّی] کسانی که بر عرفی بودن (سکولار بودن) خود تاکید می‌کنند در برابر بهائیگری رفتاری ناروشن و نا آسوده دارند. برای آنها اگر هم مذاهب، همه از نظر جایگاه قانونی‌شان برابر باشند یکی از آنها بهائیگری، کمتر برابر است... بررسی درباره بابیگری و بهائیگری با همهء اهمیتی که این آئین‌ها در تاریخچهء تحوّلات فکری ایران دارند اندک و به ردّیه‌نویس‌ها محدود بوده است...

... اکنون رگ تاک، گفتاری دربارهء نقش دین در تاریخ اجتماعی ایران، از دلارام مشهوری (خاوران، پاریس ۱۹۹۹)، ... به برطرف کردن کمبودها همت گماشته است. کتاب بلند در دو جلد و بیش از ۶۳۰ صفحه، یک آتشبازی واقعی بر ضد نفوذ مذهب در تاریخ پانصد سالهء گذشته ایران و یک آتشبازی در ستایش نقش اقلیت‌های مذهبی – با تاکید بیشتری بر بابیان و بهائیان به مناسبت موضوع کتاب – در صد سال گذشته است. پژوهشی است گسترده در منابع فارسی که در اینجا و آنجا به بینش‌های بدیع آراسته است ...» -- نقل از مقالهء بلند «بادهء ناخورده در رگ تاک» روزنامه نیمروز، چاپ لندن، شماره ۵۷۹، جمعه ۲۷ اسفند ماه ۱۳۷۸، ۱۷ مارس ۲۰۰۰

این کتاب ۷ بار در اروپا به چاپ رسیده است و در اینجا دسترسی به تمام و یا هر فصل آن فراهم است.

System.String[]cialis cost comparison cheap cialis 20mg cialis online pharmacy canada buy cialis cheap prices fast delivery cialis overnight delivery where to buy cialis online safely cialis generic 20 mg